สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.)
จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ

NEC2

          หัวข้อกระทู้

ผู้อ่าน

120
139
129
109
92
87
88
94
103
133
123
213
223
217
212
198
239
216
561
221
274
272
253
240
280
416
243
223
275
324

          หัวข้องาน

ผู้อ่าน

          รายชื่อผู้หางาน

ผู้อ่าน

150

อบรมสัมนา

ดูข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  »»

กำหนดการ“โครงการนำนักลงทุนภาคเหนือตอนล่าง เยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เส้นทางการค้าการลงทุนชายแดนแม่สายและอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง กับผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน” วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลำพูน - เชียงราย
กำหนดการ“โครงการนำนักลงทุนภาคเหนือตอนล่าง เยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เส้นทางการค้าการลงทุนชายแดนแม่สายและอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง กับผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน” วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลำพูน - เชียงราย ...
อ่านเพิ่มเติม >>
ขอเชิญร่วม อบรม กลยุทธ์การตลาดAEC
ขอเชิญร่วมอบรม กลยุทธ์การตลาดAEC วิทยากรโดย อาจารย์สุพจน์ กุลปรางค์ทอง ใ...
อ่านเพิ่มเติม >>
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ)รุ่น262
...
อ่านเพิ่มเติม >>

เรื่องดีๆรู้แล้ว...ดี

ดูเรื่องดีๆรู้แล้ว...ดี ทั้งหมด  »»

งานแสดงสินค้ายานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งแห่งอาเซียน “TAPA 2012”
...
อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้นำอาเซียนยินดีการเลือกตั้งพม่า
การประชุมสุดยอดอาเซียน หรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่ 20 ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นครั้งแรกในฐานะประธานอาเซียน มีขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ภายใต้หัวข้อหลัก "อาเซียน: หนึ่งประชาคม หนึ่งจุดมุ่งหมาย" มีสามประเด็นใหญ่ที่บรรดาผู้นำอาเซียน 10 ประเทศให้ความสำคัญในการหารือ ซึ่งได้แก่ พลวัตกระบวนการปฏิรูปทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในพม่าที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งซ่อมครั้งสำคัญไปเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาพร้อมๆกับการประกาศลอยตัวค่าเงินจ๊าต การร่วมกันสร้างความคืบหน้าในการหาข้อยุติให้กับกรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลของหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้ที่บางประเทศของอาเซียน (ฟิลิปปินส์และเวียดนาม) มีกับจีน และประเด็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือที่มีแผนจะยิงจรวดพิสัยไกล...
อ่านเพิ่มเติม >>

หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ช่วงนี้มีประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจหลายเรื่อง ไล่ตั้งแต่ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำดีเดย์ 1 เมษายนนี้ วิวาทะเรื่องค่าเงินและนโยบายดอกเบี้ย การเตรียมความพร้อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความมั่นใจของนักลงทุนต่อระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้ง กระแสเรื่องของแพงน้ำมันแพง...
อ่านเพิ่มเติม >>

ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่ม - ค่าครองชีพพุ่ง "แรงงานไทย" เสี่ยง - ภาคธุรกิจย้ายฐานหนี
ดีเดย์เมษายนค่าแรง 300 บาทผ่านฉลุย ศาลยกคำร้อง 42 นายจ้าง ภาคธุรกิจหาหนทางเลี่ยงเพิ่มแรงงานต่างด้าว สั่งเครื่องจักรแทนคน ย้ายกิจการไปประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจเลิกกิจการ ขณะที่ค่าครองชีพพุ่งตามต้นทุน มาตรการรัฐธงฟ้า-ยืดน้ำมันดีเซลทำได้แค่บรรเทา...
อ่านเพิ่มเติม >>

เป้าหมายของชีวิต
"จงเป็นในสิ่งที่ต้องเป็นให้เป็นสุข อย่าพยายามเป็นให้เป็นทุกข์ ในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น"...
อ่านเพิ่มเติม >>